Undervisning i dansk som andetsprog

Skolen tilbyder undervisning i dansk som andetsprog til elever, der har et andet modersmål end dansk. Flere af skolens lærere har erfaring i andetsprogsundervisning eller har deltaget i efterskoleforeningens "Minikursus i dansk som andetsprog".

Af skolens værdigrundlag fremgår, at skolen vægter, "... at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab...". Denne forskellighed indbefatter også elever fra Grønland, Færøerne, det danske mindretal i Tyskland og andre steder i verden. 

Hvis der er behov for det, tilbydes disse elever undervisning i dansk som andetsprog.