Elever i niende klasse

Følgende fag i 9. klasse er obligatoriske:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk 
 • Fysik/Kemi
 • Biologi
 • Kristendom
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Geografi
 • Idræt
 • Pige/drenge gymnastik
 • Studievejledning
 • Fællesgymnastik

Fagene Cambridgeengelsk, fransk som begyndersprog og spansk som begyndersprog er at finde under Valgfag.

Til elever i tiende klasse

Følgende fag i 10. klasse er obligatoriske:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Gymnastik
 • Pige/drenge gymnastik
 • Fællesgymnastik

Fagene fysik/kemi, tysk, fransk, Cambridgeengelsk, fransk som begyndersprog og spansk som begyndersprog er at finde under Valgfag.

Der skal gøres opmærksom på, at fagene tysk el. fransk og fysik i 10. skoleår ikke er en betingelse for at kunne blive optaget på en gymnasial uddannelse, hvis man har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene i 9. skoleår.