Undervisning på HE

Udover de obligatoriske fag, skal du vælge linjefag og valgfag, så du har mulighed for at sammensætte det skema, som passer til dig og dine drømme for det nye skoleår. 

Du vælger ét linjefag, inden du starter. Valgfagene vælger du først, når du er startet.
Der bliver mulighed for at vælge nye linje- og valgfag i løbet af året.

For at tilgodese elevernes forskellige faglige niveauer er de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk niveaudelt.
.

Undervisningens mål

  • At få dannet et trygt og hensynsfuldt miljø, hvor den enkelte kan udfolde sig under ansvar og give andre mulighed for at kunne det samme.
  • Gennem gode oplevelser skærpe elevernes nysgerrighed og appetit på nye faglige udfordringer.
  • Styrke elevernes selvværd og mod til at være aktiv i eget liv og vores fælles tilværelse.
  • At opnå viden og udvikle færdigheder og kundskaber så langt ens evner rækker.
  • At indøve og opstille krav om en god arbejdsmoral og en ansvarlig holdning i forhold til ens egne ting og til de rammer man færdes i.
  • At søge mod en almen dannelse, der bygger på viden, færdigheder og holdninger. Denne dannelse sigter mod, at den enkelte opnår kompetence og evner til også at afgøre, hvornår og til hvad, det bør bruges til, som man har lært.
  • Ved skoleårets slutning aflægges folkeskolens afsluttende prøver.