Pris

I skoleåret 2023/24 er skolepengene på Hammerum Efterskole 2.625 kr. pr. uge.

Et skoleår varer 42 uger.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole

Overblik over priser:

 • Skolepenge: 2.625 kr. pr. uge i 42 uger.
 • Tilmeldingsgebyr: 1.500 kr. ved tilmelding.
 • Depositum: 800 kr. der refunderes efter fuldendt ophold, hvis der ikke er forvoldt skader, der koster udbedring.
 • Cambridgeengelsk eksamensgebyr: 2.400 kr., hvis du ønsker at tage eksamen.
 • Studieture: 5.800 kr. opkrævet over 4 rater i månederne juli, oktober, januar og april.
 • Ved afbrydelse af skoleopholdet før tid: Betaling af 4 ugers skolepenge uden tilskud fra staten, uanset årsagen til afbrydelsen.
 • Ekstra ydelser som f.eks. sportstøj med logo og navn er valgfrie og ikke inkluderet i skolepengene.
 • Skoledragten er til låns og overdrages til eleven efter fuldendt ophold.
 • Indmeldelsesgebyr og depositum tilbagebetales ikke i tilfælde af afbrydelse af opholdet.
 • Rejsebetaling tilbagebetales forholdsmæssigt i tilfælde af afbrydelse af opholdet.

BEMÆRK: Statsstøtte afhænger af forældrenes indkomst og kan findes på Efterskoleforeningens hjemmeside. Den beregnede egenbetaling for skoleopholdet fordeles på 10 rater, med første rate forfaldende 1. juli før skolestart og sidste rate forfaldende 1. april.

Tilskud til efterskole

Der ydes statsstøtte, som er afhængig af forældrenes indkomst.

For skoleåret 2023/24 er det indkomståret 2021, der lægges til grund ved beregning af statsstøtte.
 
På nedenstående link til Efterskoleforeningen, kan du se hvad der forventes at give i statsstøtte i 2023/24
 
https://www.efterskolerne.dk/da/Schools/Jylland/Hammerum_Fri_og_Efterskole?tab=calculate-price
 
Hvis du vil kende den nøjagtige pris, kan du ringe til skolens kontor.

Skolepengene er alt inklusive. Skolen tilbyder dog, at man kan købe ekstra ydelser som f.eks. sportstøj med logo og navn. Dette er ikke noget krav.

 

Særlige muligheder for økonomisk støtte 

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte. 

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et større eller mindre tilskud. 

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer: 

 • Familier med lav indkomst
 • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, dødsfald, fængsel eller lignende)
 • Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret
 • Familier, der er kommet i klemme pga. elevstøttereglerne (fx forældre med nye samlevere, der ikke bidrager til betalingen)
 • Andre hensyn

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan I få tilsendt ved henvendelse til skolen. 

 

Cambridgeengelsk

Har man fulgt undervisningen i faget og ønsker at tage eksamen opkræver University af Cambridge kr. 2.400,- i gebyr for at tage eksamen i cambridgeengelsk. Det er muligt at følge undervisningen uden at gå op til eksamen, og det er gratis. 

10 rater

Den beregnede egenbetaling for skoleopholdet fordeles på 10 rater. Første rate forfalder 1. juli før skolestart, og sidste rate forfalder 1. april.

Tilmeldingsgebyr

Ved tilmelding betales tilmeldingsgebyr på kr. 1.500.

Depositum

Der opkræves endvidere et depositum på kr. 800, der betales tilbage efter fuldendt ophold, hvis der ikke er forvoldt skader, der koster udbedring.

Studieture

Til skolens tre studieture opkræves kr. 5.800,- Beløbet opkræves over 4 rater i månederne juli, oktober, januar og april.

BEMÆRK: Ved afbrydelse af skoleopholdet før tid, betales der 4 ugers skolepenge uden tilskud fra staten. Det gælder, uanset om det er eleven, forældrene eller skolen, der afbryder opholdet. Indmeldelsesgebyr og depositum tilbagebetales ikke. Rejsebetaling tilbagebetales forholdsmæssigt. Skoledragten er til låns, og efter fuldendt ophold overdrages dragten til eleven. Ved afbrydelse af opholdet afleveres skoledragten til skolen.