Dels som gruppevejledning og individuel vejledning

Uddannelsesvejledning på Hammerum Efterskole foregår dels som gruppevejledning, dels som individuel vejledning.

Alle elever deltager i personlige vejledningssamtaler med deres uddannelsesvejleder.

Elever, der går i 10. klasse, deltager i brobygning i en uge af skoleåret.