Oplev årets beretning

Skolekredsen for Hammerum Efterskole er baggrund for skolens virke.

Skolekredsen består af forældre, tidligere elever og lærere samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Medlemskabet af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme.

Til den årlige generalforsamling har man mulighed for at opleve årets beretning ved forstander og bestyrelsesformand, god mad og hyggeligt samvær.

Medlemskabet gælder for et skoleår og er p.t. kr. 75,00 pr person. Beløbet kan indbetales på kontoret eller indsættes på skolens konto i Nordea 2210 – 6050 100 462