Vi rydder timeplanen

I løbet af skoleåret vil du opleve dage og uger, hvor vi rydder timeplanen og laver noget anderledes. Det kan bl.a. være:

Fagfredage: Hver fredag rydder vi det almindelig skema og har forskellige temaer på dagordenen. Det kan være fagdage i de forskellige fag, ture ude af huset, fællesskabsdage osv

Lejrskoler: Der vil både i starten og slutningen af skoleåret være lejrskoler.

Brobygning: Hvis du går i 10. klasse, skal du i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser. Brobygningsforløbet varer en uge.

Emnedage: 9. klasse har emnedage i fagene idræt, samfundsfag, historie og fysik/kemi.

Terminsprøver: Vi afholder terminsprøver i januar.

Gymnastikdage: Hele elevholdet træner intensivt til forårsopvisningerne.

Skitur: Vi kører til Norge hvor vi bor i hytter og selv laver mad.

Septembertur: Det er en rigtig ryste-sammen-tur, hvor vi sætter fokus på fællesskabet. 

Europatur: I skoleåret 23/34 rejser vi til Albanien