Skolen er en selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af undervisningsministeriet. Skolen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, hvor medlemmer af skolekredsen har stemmeret.

Den daglige ledelse forestås af skolelederen i samarbejde med lærerrådet i nær kontakt med bestyrelsen, der træffer de overordnede beslutninger.

Bestyrelsens sammensætning i 2023/24