Hammerum Efterskole er fritaget fra at afholde prøve i kristendomskundskab og historie i 9. klasse

Vi afholder ikke prøver i kristendomskundskab og historie. Historie- og kristendomsundervisningen sker i kulturfaget, på fagdage, til samlinger og fortælletimer.

Det er dog stadig muligt for eleven at aflægge en fuld afgangsprøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke i så fald vil blive udtrukket.