Book besøg knapTilmelding til skolen knapNyheder for Hammerum EfterskoleKontakt skolen

Obligatoriske fag

Til elever i niende klasse:
Følgende fag i 9. klasse er obligatoriske:

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk eller Fransk
Fysik/Kemi
Biologi
Kristendom
Historie
Samfundsfag
Geografi
Gymnastik
Studievejledning
Fællestime 

Fagene Cambridgeengelsk, fransk som begyndersprog og spansk som begyndersprog er at finde under Valgfag

Til elever i tiende klasse:
Følgende fag i 10. klasse er obligatoriske:

Dansk
Matematik
Engelsk
Gymnastik
Studievejledning
Fællestime

Fagene fysik/kemi, tysk, fransk, Cambridgeengelsk, fransk som begyndersprog og spansk som begyndersprog er at finde under Valgfag

Der skal gøres opmærksom på, at fagene tysk el. fransk og fysik i 10. skoleår ikke er en betingelse for at kunne blive optaget på en gymnasial uddannelse, hvis man har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene i 9. skoleår.
 

Kalender
Elevcitater