Book besøg knapTilmelding til skolen knapNyheder for Hammerum EfterskoleKontakt skolen

Økonomi

Pris
I skoleåret 2024/25 er skolepengene på Hammerum Efterskole 2.670 kr. pr. uge.

Et skoleår varer 42 uger.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole

Tilskud til efterskole
Der ydes statsstøtte, som er afhængig af forældrenes indkomst.

For skoleåret 2024/25 er det indkomståret 2022, der lægges til grund ved beregning af statsstøtte.
 
På nedenstående link til Efterskoleforeningen, kan du se hvad der forventes at give i statsstøtte i 2024/25
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Hvis du vil kende den nøjagtige pris, kan du ringe til skolens kontor.

Skolepengene er alt inklusive. Skolen tilbyder dog, at man kan købe ekstra ydelser som f.eks. sportstøj med logo og navn. Dette er ikke noget krav.

Cambridgeengelsk
Har man fulgt undervisningen i faget og ønsker at tage eksamen opkræver University af Cambridge kr. 2.400,- i gebyr for at tage eksamen i cambridgeengelsk. Det er muligt at følge undervisningen uden at gå op til eksamen, og det er gratis. 

10 rater
Den beregnede egenbetaling for skoleopholdet fordeles på 10 rater. Første rate forfalder 1. juli før skolestart, og sidste rate forfalder 1. april.

Tilmeldingsgebyr
Ved tilmelding betales tilmeldingsgebyr på kr. 1.500.

Depositum
Der opkræves endvidere et depositum på kr. 800, der betales tilbage efter fuldendt ophold, hvis der ikke er forvoldt skader, der koster udbedring.

Studieture 
Til skolens tre studieture opkræves kr. 5.800,- Beløbet opkræves over 4 rater i månederne juli, oktober, januar og april.

 

Ved afbrydelse af skoleopholdet før tid, betales der 4 ugers skolepenge uden tilskud fra staten. Det gælder, uanset om det er eleven, forældrene eller skolen, der afbryder opholdet. Indmeldelsesgebyr og depositum tilbagebetales ikke. Rejsebetaling tilbagebetales forholdsmæssigt. Skoledragten er til låns, og efter fuldendt ophold overdrages dragten til eleven. Ved afbrydelse af opholdet afleveres skoledragten til skolen. 

Kalender
Elevcitater