Book besøg knapTilmelding til skolen knapNyheder for Hammerum EfterskoleKontakt skolen

Undervisning

Undervisningens mål

  • At få dannet et trygt og hensynsfuldt miljø, hvor den enkelte kan udfolde sig under ansvar og give andre mulighed for at kunne det samme.
  • Gennem gode oplevelser skærpe elevernes nysgerrighed og appetit på nye faglige udfordringer.
  • Styrke elevernes selvværd og mod til at være aktiv i eget liv og vores fælles tilværelse.
  • At opnå viden og udvikle færdigheder og kundskaber så langt ens evner rækker.
  • At indøve og opstille krav om en god arbejdsmoral og en ansvarlig holdning i forhold til ens egne ting og til de rammer man færdes i.
  • At søge mod en almen dannelse, der bygger på viden, færdigheder og holdninger. Denne dannelse sigter mod, at den enkelte opnår kompetence og evner til også at afgøre, hvornår og til hvad, det bør bruges til, som man har lært.
  • Ved skoleårets slutning aflægges folkeskolens afsluttende prøver.

Fagene

Inden du starter på skolen, skal du vælge en række fag.
Undervisningen omfatter obligatoriske fag, boglige valgfag, linjefag og valgfag.
Som elev er man på skiftende hold efter ens fagvalg og kursusvalg. Skolen har ingen mulighed for at tilbyde specialundervisning.

Hammerum Efterskoles undervisning
Kalender
Elevcitater