Book besøg knapTilmelding til skolen knapNyheder for Hammerum EfterskoleKontakt skolen

Formål

Skolens formulerede værdigrundlag

Skolen bygger sit virke på det grundtvigske skolesyn, hvor frihed og ansvarlighed er skolearbejdets og efterskolelivets væsentligste fundamenter. Det er vores ønske, at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab som er præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte. På skolen forsøger vi at tilrettelægge undervisningen med lige vægt på og respekt for boglige fag, praktiske fag og gymnastik- og idrætslige fag.
Kalender
Elevcitater